FANUSLAR-TEPSİLER

FANUSLAR-TEPSİLER
200*260 mm Fanus +tepsi (şeffaf)

200*260 mm Fanus +tepsi (şeffaf)Kod:
GF- 16/BL - GFT-16

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
200*260 mm Fanus +tepsi (beyaz)

200*260 mm Fanus +tepsi (beyaz)Kod:
GF- 16/ W - GFT-16/ W

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
200*260 mm Fanus +tepsi (Siyah)

200*260 mm Fanus +tepsi (Siyah)Kod:
GF-16/BL - GFT-16/BL

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
Ø300 mm Kahverengi Yuvarlak Fanus+Ahşap Tepsi (Kayın)

Ø300 mm Kahverengi Yuvarlak Fanus+Ahşap Tepsi (Kayın)Kod:
GF-15/BR - GFT-AK-15

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
Ø300 mm Siyah Yuvarlak Fanus+Siyah Tepsi

Ø300 mm Siyah Yuvarlak Fanus+Siyah TepsiKod:
GF-15/BL - GFT-15/BL

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
Ø300 mm şeffaf Yuvarlak Fanus+ şeffaf Tepsi

Ø300 mm şeffaf Yuvarlak Fanus+ şeffaf TepsiKod:
GF-15/BL - GFT-15

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GN 1/3 Siyah Fanus+ Siyah Tepsi

GN 1/3 Siyah Fanus+ Siyah TepsiKod:
GF-13/BL - GFT-13/BL

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GN 1/3 Siyah Fanus+ şeffaf Tepsi

GN 1/3 Siyah Fanus+ şeffaf TepsiKod:
GF-13/BL - GFT-13

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GN 1/3 Kahverengi  Fanus+  Ahşap Tepsi (Iroko)

GN 1/3 Kahverengi Fanus+ Ahşap Tepsi (Iroko)Kod:
GF-13/BR - GFT-IR-13

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GN 1/3 Kahverengi  Fanus+  Ahşap Tepsi (Kayın)

GN 1/3 Kahverengi Fanus+ Ahşap Tepsi (Kayın)Kod:
GF-13/BR - GFT-AK-13

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
Ø300 mm Beyaz Yuvarlak Fanus+ Beyaz Tepsi

Ø300 mm Beyaz Yuvarlak Fanus+ Beyaz TepsiKod:
GF-15/W-GFT-15/W

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
Ø300 mm Kahverengi Yuvarlak Fanus+ Ahşap Tepsi(Iroko)

Ø300 mm Kahverengi Yuvarlak Fanus+ Ahşap Tepsi(Iroko)Kod:
GF-15/BR - GFT-IR-15

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GN 1/3 Beyaz Fanus+ Tepsi

GN 1/3 Beyaz Fanus+ TepsiKod:
GF-13/W - GFT-13/W

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GF-11 FANUS + TEPSİ

GF-11 FANUS + TEPSİKod:
GF-11

Koli İçi:
6 adet

Litre / Oz:
GF-11 FANUS + TEPSİ

GF-11 FANUS + TEPSİKod:
GF-11

Koli İçi:
6 adet

Litre / Oz:
GFT-11 / FANUS TEPSİ SİYAH

GFT-11 / FANUS TEPSİ SİYAHKod:
GFT-11

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GFT-11 / FANUS TEPSİ ŞEFFAF

GFT-11 / FANUS TEPSİ ŞEFFAFKod:
GFT-11

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GFT-12 / FANUS TEPSİ SİYAH

GFT-12 / FANUS TEPSİ SİYAHKod:
GFT-12

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GF-12 FANUS

GF-12 FANUSKod:
GF-12

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GF-12 FANUS + TEPSİ

GF-12 FANUS + TEPSİKod:
GF-12

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GF-12 FANUS + TEPSİ

GF-12 FANUS + TEPSİKod:
GF-12

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GFT-13 / FANUS YUVARLAK TEPSİ ŞEFFAF

GFT-13 / FANUS YUVARLAK TEPSİ ŞEFFAFKod:
GFT-13

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GFT-13 / FANUS YUVARLAK TEPSİ

GFT-13 / FANUS YUVARLAK TEPSİKod:
GFT-13

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GF-14 / YUVARLAK FANUS

GF-14 / YUVARLAK FANUSKod:
GF-14

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
GF-14 / YUVARLAK FANUS

GF-14 / YUVARLAK FANUSKod:
GF-14

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
1/1 GASTRONOM UYUMLU FANUS

1/1 GASTRONOM UYUMLU FANUSKod:
GF-11

Koli İçi:
6 adet

Litre / Oz:
1/2 GASTRONOM UYUMLU FANUS

1/2 GASTRONOM UYUMLU FANUSKod:
GASTRONOM UYUMLU FANUS

Koli İçi:
 adet

Litre / Oz:
GNP-1250SW

GNP-1250SWKod:
GNP-1250SW

Koli İçi:
12 adet

Litre / Oz:
2 Lt / 67,62 Oz